روزمرگی های یه جوجه پزشک

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

روزمرگی های یه جوجه پزشک

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

عصر جمعه لعنتی

جمعه, ۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۷:۳۷ ب.ظ

هر چه زنگ زدم

گوشی را بر نداشتی

کاری نداشتم

فقط خواستم بگویم

امروز جمعه است

و جمعه ها، عصر دارد

فقط همین

خدانگهدار. 


فرید_صارمی


  • ماهی گلی