روزمرگی های یه جوجه پزشک

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

روزمرگی های یه جوجه پزشک

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

دوست داشتنی ترین

دوشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۲:۰۸ ق.ظ

میدانی ..

یک چیزی را شاید مردها ندانند!شاید ندانند «نه»گفتن چقدر برای زن شبرین است و چقدر حس صلابت بهشان میدهد.
مردها حتی نمیدانند وقتی «بله»میگویی ..از آن حس شیرین گذشتی..نمیدانند قبلا چندین نفر حسرت همین کلمه ساده را داشتند.
مردها نمیدانند زن چقدر نیاز دارد بشنود که مردش دوستش دارد نمیدانند چقدر نگران دوس نداشته شدنند،نمیدانند چقدر نکران تکراری شدن و‌تمام شدنند،نمیدانند همه ی توجه مرد را میخواهند.
مردها نمیدانند زن ها وقتی میگویند«دوستت دارم»یعنی دوستت دارم لعنتی بفهم.
مردها نمیدانند زن ها دوستت دارمشان را میریزند توی نگاهشان،توی لبخندشان،توی دستهاشان..
خب حالا با این اوصاف..منی که این همه دورم از تو چگونه دوس داشتنم را ثابت کنم چگونه این همه دوستت دارم باد کرده در نگاهم را،در لبخندم را،در دستهایم را..نشانت دهم.
وقتی میگویی باورم نداری فرومیریزم ..اما تو نباید ببینی این ریختن را.پس رفتن را انتخاب میکنم.
آنقدر سریع دور میشوم که یادم میرود قلبم را پس بگیرم..
امانت دار خوبی باش.مراقب قلبم باش.


امضا..نگار


  • ماهی گلی