روزمرگی های یه جوجه پزشک

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

روزمرگی های یه جوجه پزشک

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

دیدن روی ماهت آرزوست

سه شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۴۰ ب.ظ

 شب ها ،دل سیر ماه را نگاه میکنم

ماه تنها رابط بین من و توست..حتما تو هم شب ها میبینیش.

اگر هم سر به آسمان نیاوری مهم نیست.ماه که تو را میبیند ومن ماه را.

  • ماهی گلی