روزمرگی های یه جوجه پزشک

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

روزمرگی های یه جوجه پزشک

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

مرا به غل و زنجیر کشید

سه شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷ ق.ظ

حقا که اعتیاد بیماری خانمان سوزیست! 

نمیتونم ترک کنم.حتی نمیتونم بین ساعات استفادم فاصله های یک ساعته بزارم!
حتی تر نمیتونم خودم رو قانع کنم که یک ماه فقط یک ماه کمتر کنم این کوفتی را.
از وقتی این لعنتی وارد زندگیم شد از همه چیز عقب ماندم از خود زندگی هم.
من گوشی قبلی ام‌را میخواهم.با سیستم عامل جاوا :)


  • ماهی گلی